Protestantse Gemeente te Oudenbosch

Aan de Fenkelstraat nr. 24 in Oudenbosch vindt u het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Oudenbosch C.A., gebouwd in 1819.
N.a.v. een koninklijk besluit uit 1809 van de toenmalige koning Lodewijk Napoleon waarin stond dat de hervormden van Oudenbosch, Rucphen en Zegge over een eigen kerkgebouw moesten beschikken werd op 23 maart 1819 de eerste steen gelegd en vond op 17 oktober 1819 de opening plaats. De kerk is gerestaureerd in 1921,1972 en de laatste restauratie vond plaats in 1999.

In de kerk bevindt zich een prachtig Knipscheerorgel, dat in 1850 is geschonken door enkele gemeenteleden.
Door enkele gemeenteleden zijn enkele jaren geleden de ruim 80 jaar oude glas-in-loodramen prachtig gerestaureerd.

Op 14 november 2006 is het kerkgebouw verrijkt met een nieuw raam boven in de voorgevel.
Het is het eerste glas-in-lood raam in Nederland waarin het nieuwe logo van de Protestantse Kerk Nederland is verwerkt. Het is ontworpen door Henk Verschoor en met medewerking van de glazeniers gemaakt. Het bestaat uit 150 ruitjes in 7 kleuren.

Later is ook de nieuwe naam boven de deur onthuld: Protestantse Kerk
De pastorie dateert uit 1562 en de laatste restauratie is uit 1993/1994. Het gebouw doet dienst als woonhuis van de predikant en is de oudste bewoonde pastorie van Nederland.
Naast de pastorie, op nr. 28, bevindt zich een kerkelijk activiteitengebouw “De Pastorije” waarin gemeenteleden en niet gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten en waarin tal van activiteiten plaats vinden.

De kerkdiensten vinden op zondag plaats, afwisselend om 9.00 of om 10.30 uur. (Zie de aankondigingen in het mededelingenkastje aan het hek of de website van de kerk www.pkn-oudenbosch.nl)

Het kerkgebouw is te bezichtigen op het volgende tijdstip:
Gedurende de periode van medio mei tot eind september elke zaterdagmiddag van 14:00 tot 16.00 uur.
Tijdens deze uren is een (deskundige) gastheer en/of gastvrouw aanwezig.

Gedurende de periode van oktober tot mei: uitsluitend op aanvraag.
Voor nadere informatie hierover, kunt u contact opnemen met:
Dhr. André Berends, tel. 0165-315941 / 06-49241465
E-mail: andrejanberends@outlook.com
of b.g.g.
Mw. Boukje van der Weijden, tel. 0165 – 318953
E-mail: b.vander.weijden@caiway.nl

Meer informatie over het kerkgebouw kunt u vinden op de website www.pkn-oudenbosch.nl (Communicatie & PR) of opvragen via e-mail info@pkn-oudenbosch.nl.