Sterrenwacht Tivoli

Sterrenwacht Tivoli wil een plek bieden waar bezoekers en donateurs de sterrenkunde actief kunnen beleven. De locatie Tivoli voldoet hierin op verschillende manieren. Het gebouw is geoptimaliseerd voor het uitoefenen van de sterrenkunde. Er is een koepel uitgerust met een sterrenkijker (Schmid/Cassegrain). Er is een prachtige horeca gelegenheid en een unieke bibliotheek waar lezingen worden gehouden.

Openingstijden: De Sterrenwacht is geopend op zondagen van 14:00 tot 17:00 en verder op afspraak op dinsdag en donderdag. Uiteraard ook ’s avonds tot 24:00, dit wordt aangekondigd op onze site.
https://www.sterrenwachttivoli.nl/