Het Nederlands Zouavenmuseum

Het Nederlands Zouavenmuseum heeft zijn ontstaan te danken aan broeder Christofoor van Langen. Hij behoorde tot de congregatie van St. Louis te Oudenbosch en was daar vele jaren als geschiedenisleraar aan de opleiding voor onderwijzers (de kweekschool) verbonden.
Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar de historie van de pauselijk zouaven. Hij verzamelde documenten en voorwerpen die betrekking hadden op deze groep. Zijn collectie groeide steeds verder uit en in 1947 werd in de voormalige kweekschool een museum geopend. Na het overlijden van broeder Christofoor in 1968 werd de verzameling in bruikleen gegeven aan de gemeente Oudenbosch.
Voor de definitieve huisvesting stelde deze het uit 1776 daterende voormalige raadhuis ter beschikking. Daar werd het museum op 1 mei 1975 heropend. In 1995 werd het museum ondergebracht in een stichting.
http://www.zouavenmuseum.nl/