Botanische tuin Arboretum Oudenbosch

De oudste boom van botanische tuin Arboretum Oudenbosch is waarschijnlijk de Treurbeuk, Fagus sylvatica ‘Pendula’. Die zou omstreeks 1835 geplant zijn als herinnering aan de vestiging van de Latijnse School aan de Markt in het pand pal tegenover de basiliek. Het eigendom van de school met kloostertuin ging al snel over naar Bisdom Breda dat hier een kleinseminarie stichtte. In 1877 kochten de paters Jezuïeten de school. Weer later kwam het bezit in handen van de congregatie van de Heilige Familie. Die verkocht tuin en opstallen in 1964 op haar beurt aan de broeders van Saint-Louis, die al vanaf halverwege de 19de eeuw een internaat met tuin in het westen van dit gebied bezaten.

In december 1983 verkochten de Broeders van Saint-Louis het terrein, waar de tuin zich bevindt, aan de gemeente. Vanaf 1987 is de Stichting Arboretum Oudenbosch belast met het ontwikkelen en onderhouden van de botanische tuin.
De ingang van de tuin is gevestigd in een rijksmonument. Het is in 1890 door Nico Molenaar gebouwd als bakkerij voor de Jezuïeten. Later is het door de broeders van Saint-Louis gebruikt als hobbyruimte. Vandaar dat het gebouw toen de naam ‘Paleis voor Volksvlijt’ kreeg. Achter het toegangsgebouw ligt de voormalige kloostertuin.

Openingstijden:
1 April tot en met 31 oktober iedere zon- en feestdag van 12.00 tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Toegangsprijs: 3 Euro. Kinderen t/m 12 jaar en begunstigers hebben gratis toegang.
Voor meer informatie en of het boeken van een rondleiding of foto-shoot, zie onze website https://www.arboretumoudenbosch.nl/