Platform Parelpad

 

Platform Parelpad

Het platform Parelpad is een samenwerking van partijen met als doel promotie van het religieus erfgoed aan het Parelpad dat in de kern van Oudenbosch is uitgezet om daarmee meer bezoekers te trekken naar Oudenbosch en de participerende instellingen en bedrijven. Daarnaast organiseert het platform de onderlinge informatie-uitwisseling, de afstemming van activiteiten en het samen optrekken met het oog op voordelen voor ieders bedrijfsvoering en de spin-off voor de toeristische sector in Halderberge.
Om haar doel te bereiken, zoekt het platform samenwerking met alle belanghebbende commerciële, culturele en (semi-) publieke partijen en instellingen die hun domicilie hebben in de kern van Oudenbosch en wijde omgeving.

 

Deelnemers platform Parelpad

1. Sterrenwacht Tivoli

2. Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum

3. Zouavenmuseum

4. Heemkundekring Broeder Christofoor

5. Stichting Promotie Basiliek

6. Stichting Gidsen Kapel St. Louis

7. Stichting Arboretum Oudenbosch

8. Protestantse Kerk

9. Voormalig jezuïetenseminarie (Brasserie Tivoli)

Elk van de deelnemers heeft zitting in het platform via een daartoe aangewezen persoon.

 

Concrete activiteiten

Het platform
- onderhoudt en promoot het Parelpad als bezienswaardigheid
- onderhoudt een eigen website
- organiseert een Wintermarkt (dec)
- regelt arrangementen voor bezoekers
- organiseert een jaarmarkt rondom een thema (juni)
- zorgt voor afstemming en onderhoud van de wandelroutes in de directe omgeving [ Parelpadroute- geologische route- historische route -gevelsteenroute-…….]
Bij elke afzonderlijke activiteit of actie bepaalt het platform de inzet van mensen en middelen.